Madà Miesen

Mada Miesen

Portefeuille

 • Economie
 • Onderwijs en Kennisinstellingen
 • Recreatie en Toerisme
 • Sport & Evenementen
 • Jacht
 • Snel Internet, Cyber, Open Data

Personalia

 • Woonplaats: Groningen
 • Burgerlijke staat: Getrouwd, 4 kinderen
 • Geboortedatum: 13 oktober 1971

 Nevenfunctie(s) 

 • Voorzitter Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer
 • Commissievoorzitter

Contactgegevens

 • m.k.r.miesen@ps-provinciegroningen.nl / info@mada.nl
 • 06 811 566 50