Bert Tjarks

Loopbaan

Ik ben lid van de VVD sinds 1993. Ik heb zes jaar ervaring als lid van de gemeenteraad en heb bestuurswerk gedaan voor Dorpsbelangen, Boermarke en de afdeling Aa en Hunze van de VVD. In het dagelijkse leven exploiteer ik een landbouwbedrijf en heb ik een nevenfunctie bij de provincie Drenthe.

Politieke ambitie

Ik heb mij kandidaat gesteld voor het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, omdat ik me betrokken voel bij het waterbeheer door het waterschap. Elke dag heb ik, en met mij u allen, te maken met diensten die het waterschap levert. Zuivering van het rioolwater, afvoer van regenwater, veiligheid tegen overstroming. Met elkaar betalen we daar een heffing voor.  Ik vind dat terecht, maar vind ook dat voor andermans geld een scherp financieel beleid moet worden gevoerd. En dan kom je uit bij de opgaven die het waterschap nu en in de toekomst te doen staan. Voorstellen zullen in mijn ogen functioneel, doelmatig en efficiënt moeten zijn. En, heel belangrijk, ze moeten kunnen rekenen op het vertrouwen van de direct betrokken omwonenden en grondeigenaren.