Eisse Luitjens

Foto van Eisse Luitjens

Personalia

  • Geboortedatum: 4 januari 1954
  • Woonplaats: Loppersum
  • Burgerlijke staat: getrouwd met Nicolette. Drie kinderen in de leeftijd van 20 tot 25.

Loopbaan

Mijn achtergrond ligt in de landbouw met een opleiding in Wageningen, enkele jaren werkzaam in de pootaardappelteelt in de tropen en akkerbouwer en NLTO-bestuurder in Noord-Groningen. Vervolgens ben ik actief geworden in het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen in de agrobusiness in Noord-Nederland, en nog steeds via de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Ondernemen en ruimte voor nieuwe kansen staan daarbij centraal.

Daarnaast ben ik momenteel maatschappelijk bestuurlijk actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Eemsdeltacollege. Ook ben ik lid van het Regie College Wadden. Daarvoor was ik o.a. toezichthouder bij de regionale Rabobank Noord-Groningen te Delfzijl.

In de periode 1999 tot 2011 ben ik lid geweest van Provinciale Staten van Groningen, en vanaf 2006 als fractievoorzitter.

Sinds 2011 ben ik lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

Politieke ambitie

Mijn leidraad is dat de overheid een aantal kerntaken voor haar rekening neemt, waaronder veiligheid en infrastructuur. Er is een heldere taakverdeling tussen de overheden nodig. Dit laat ruimte voor de ontplooiing van individuen en ondernemingen.

Het waterschap is voor mij DE functionele overheid die ervoor zorgt dat onze voeten droog blijven, het oppervlakte water van goede kwaliteit zodat planten en vissen er willen zijn en wij er kunnen zwemmen, en dat ons afvalwater wordt gezuiverd en er grondstoffen uit worden terug gewonnen. In de komende periode hebben de betrouwbaarheid en veiligheid van de dijken, de zeekering en de boezemkades, in het gebied van Noorderzijlvest topprioriteit vanwege het optreden van aardbevingen onder het Slochterenveld. Ik ga mijn inzetten voor een Veilig, Voordelig en Daadkrachtig waterschap Noorderzijlvest.