Graag horen we uw mening over onze provinciale politiek.

De programmacommissie van onze partij start met het samenstellen van ons verkiezingsprogramma voor de komende Statenverkiezingen, op 20 maart 2019. Op basis daarvan beginnen we daarna ook snel met een intensieve en overtuigende campagne. Graag horen we van u wat er anders kan. Of beter moet.

© Wikicommons

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse: "De mening van alle VVD'ers is voor ons heel belangrijk. Graag horen we van hen hoe het beter kan, of anders moet. Vanzelfsprekend binnen de zeven kerntaken van onze provincie." 

Die kerntaken zijn:
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

U kunt hierover op verschillende manieren een inbreng leveren. 

Heeft u ideeën? Mail ons.

U kunt ons in maximaal 500 woorden duidelijk maken wat uw ideeën zijn omtrent één van de kerntaken van onze provincie. Uw input gaat naar de commissie voor het verkiezingsprogramma. Mail hiertoe vóór 11 juli naar m.wiers@ps-provinciegroningen.nl

Wilt u meepraten over het conceptprogramma?  Kom op 5 september naar ons miniverkiezingscongres.

Op 5 september bent u vanaf 19:30 uur (inloop 19 uur) van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen over de thema's die u aan het hart gaan in De Buitensociëteit aan het Paterswoldsemeer (Meerweg 227 Haren). De avond bestaat uit drie thematafels en een plenair gedeelte. Wilt u zich wel aanmelden? Dat kan via een mail naar m.wiers@ps-provinciegroningen.nl

Wilt u meelopen met onze Statenleden? Meld u aan.

Voor VVD'ers die geïnteresseerd zijn in het werk van een Statenlid, hebben we een meelooptracé van acht weken. Het loopt van begin september tot begin november. U kunt dan kennismaken met procedures, politieke handelingen en het inhoudelijke werk van onze Statenleden. Er is plek voor een beperkt aantal mensen. Aanmelden kan via m.wiers@ps-provinciegroningen.nl

We hopen snel van u te horen, of u te zien!