Groninger festivals

Paradigm SAC, Secret Forest, Grasnapolsky, Hongerige Wolf. Het zijn allemaal enthousiaste mensen, ondernemers, medewerkers en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om een mooi evenement neer te zetten. Ze zijn tijden bezig geweest met de opbouw, leveranciers regelen, afspraken maken, inkopen doen, personeel regelen. Diep, diep triest dat deze evenementen niet door kunnen gaan.

De evenementensector heeft bijzonder hard meegewerkt om te kunnen voldoen aan de maatregelen. De Fieldlabexperimenten hebben uitgewezen dat het ook goed mogelijk is om de 1,5 meter los te laten wanneer er goed gecontroleerd wordt op toegang. Dat betekent wel dat testenvoortoegang goed moet gaan werken en bezoekers daar ook hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ook de Provincie Groningen heeft bijgedragen vanuit het Coronafonds om bedrijven en organisaties in staat te stellen aan de anderhalvemeter maatregelen te kunnen voldoen.

Het is natuurlijk bij evenementen niet te doen om de ene week te horen dat alles door kan gaan en enkele weken later geconfronteerd te worden met het feit dat de maatregelen zo veranderd zijn, dat het niet meer lukt om aanpassingen te doen. Zo gelden de huidige maatregelen tot 13 augustus en is op 14 en 15 augustus Paradigm gepland. Worden de maatregelen verlengd of worden ze op dat moment versoepeld?

De sector is bijzonder flexibel en met veel inzet van organisatie, medewerkers, maar natuurlijk ook van alle gemeenten, is er veel mogelijk gelukkig. Zo is vandaag bekend geworden dat Noorderzon zo ingericht kan worden, dat het met de huidige maatregelen door kan gaan! 

Vanuit de Groninger VVD Statenfractie willen we de landelijke politiek oproepen om op de eerste plaats ruim van te voren duidelijkheid te geven over de duur van de maatregelen en welke maatregelen dat dan zijn. Organisatoren van evenementen zouden op zijn minst moeten weten waar ze aan toe zijn. Het is natuurlijk een drama wanneer de regels steeds veranderen. Daarnaast zou het wellicht mogelijk zijn om voor een aantal evenementen op een veilige manier uitzonderingen te maken zolang dat gecontroleerd en veilig kan.

Op de laatste plaats verdient wat ons betreft deze sector alle steun die nodig is om deze periode door te komen. Gelukkig lijkt het er vandaag op dat het bestaande garantiefonds voor evenementen wordt verruimd. Hiernaast wordt een groter deel van de kosten vergoed en komen er meer evenementen voor steun in aanmerking. Welk percentage van de kosten wordt vergoed is nog niet bekend. Bij dit jojobeleid (hoe begrijpelijk soms ook) lijkt volledige compensatie voor de sector ons volledig op zijn plaats. Ons noordelijke kamerlid, Aukje de Vries, heeft vandaag in het Coronadebat in ieder geval een oproep gedaan aan het kabinet om te kijken of hier nog extra mogelijkheden te vinden zijn.