Aardbevingen

Er is maar één ding leidend: het belang van de Groningers, ongeacht de kosten.

Dorpshuis Leermens

Vóór het einde van 2019 zijn alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van alle panden in Groningen te garanderen in beeld én wordt er aan de huizen met het grootste veiligheidsrisico gewerkt. De achterstand bij de schademeldingen is weggewerkt in 2019. Kleinere schades worden afgedaan met een aannemer. Waar mogelijk worden schadeherstel en versterking aan elkaar gekoppeld. Waardevermindering wordt bij verkoop gecompenseerd. 

Dit betekent:

 1. Veiligheid is en blijft voorop staan, veiligheid moet omhoog, ongeacht de kosten;
 2. De individuele bewoner staat centraal;
 3. De garantie dat alle schade, inclusief alle meerkosten zoals gevolgschade en immateriële schade binnen een vooraf afgesproken periode, wordt verholpen dan wel vergoed;
 4. Maatregelen bepalen bedrag, geen enkele limiet vastleggen;
 5. Goede snel verlopende inzichtelijke procedures, snelle invoering van een nieuwe bouwnorm en projectmatige aanpak;
 6. Snelle analyses van risico's en daaraan verbonden meerkosten voor bedrijven, projecten, woningbouw en bestaande bouw;
 7. Snelle analyses en inzicht in huidige en te verwachten problematiek voor bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen, cultureel erfgoed, projecten, infrastructuur, waterstaatkundige werken en chemiecluster;
 8. Waardevermeerderingsregeling voor iedereen met aantoonbare flinke schade, waar dan ook;
 9. € 4000,- waardevermeerdering mag ook besteed worden aan levensloopbestendig maken van woningen;
 10. Goede vervangende woonruimte bij langdurig herstel van de woning;
 11. Geen voorrang voor corporaties bij regelingen;
 12. Vrije keuze van bewoners voor bedrijven bij schadeherstel;
 13. Eerlijke en realistische voorlichtng aan bewoners over tijd en procedures;
 14. Speciale aandacht voor boeren: drainage, mestkelders en asbest;
 15. Garanties voor de lange termijn: omkering van de bewijslast, geen verjaring;
 16. Inrichten publiek spoor met doorzettingsmacht, benoemen van een deltacommissaris;
 17. Goede rechtsbescherming met waarborg naleving mensenrechten en eigendomsrecht, volledig onbelemmerende toegang tot de burgerlijke rechter;
 18. Geld voor economie investeren in nieuwe economie en digitale infrastructuur;
 19. Leefbaarheid, waarde woningen en economie zijn factoren die meewegen in gasbesluit;
 20. Bijzondere aanpak voor monumenten / cultureel erfgoed en uitkoop in schrijnende gevallen.