Blauwestad

De VVD heeft veel vertrouwen in de ontwikkeling van de Blauwestad, die al voor veel dynamiek in het Oldambt heeft gezorgd. Er is een flinke toename van toeristische en recreatieve bedrijvigheid, er hebben zich veel ondernemers gevestigd. De verdere ontwikkeling krijgt een vervolg in nieuwe plannen die mooi aansluiten, ook in het Havenkwartier.

Kwaliteit

De VVD vindt dat aan het hoge kwaliteitsniveau van huizen en inrichting van het landschap vastgehouden dient te worden. Om het voor nieuwe bewoners nog aantrekkelijker te maken is de VVD voorstander van meer architectonische vrijheid dan voorheen.

Gebruiksfuncties

De VVD is voorstander van een grotere diversiteit in gebruiksfuncties, zoals hoogwaardige recreatiewoningen aan het water of in het Wold.

Verbindingen

Ook een goede landschappelijke aansluiting op de omgeving verdient volgens de VVD meer aandacht. Evenals een vlotte realisering van een betere verbinding met Winschoten en een snellere en betere entree naar de A7.

Oldambtmeer

De VVD is van mening dat de toeristische ontwikkeling en promotie van het Oldambtmeermeer aandacht moet krijgen om het positieve imago een impuls te geven. Er moet voor worden gezorgd dat het meer goed bevaarbaar wordt en blijft.

Natuur

Tijdelijke natuur moet zonder problemen met de Natuurbeschermingswet weer terug kunnen naar het oorspronkelijke gebruiksdoel woningbouw.

Controle

De VVD zal de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer toepassen bij de controle opde voortgang van het project woningbouw Blauwestad.