Dierenwelzijn

Iemand die dieren houdt draagt in de eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor het welzijn en het gedrag van de dieren.

De VVD is trots op de soorten rijkdom in de provincie Groningen. Bij conflicterende belangen, die soms voorkomen in relatie met de agrarische sector oordeelt de VVD met nuchtere en kritische afwegingen, waarbij het economisch, algemeen en veiligheidsbelang tegen elkaar worden afgewogen.