Energie

De VVD wil eerst besparen, dan duurzame energie gebruiken. Energie uit fossiele brandstoffen moet terughoudend worden gebruikt.

Voor de VVD staat vast dat we tot het jaar 2050 met een energiemix, waarvan kernenergie deel uitmaakt, van doen hebben. Duurzaamheid betekent in de ogen van de VVD niet altijd minder, maar vooral anders. De provincie heeft een spilfunctie bij het realiseren van de doelstellingen voor duurzame energie door ruimte te scheppen voor de productie en transport ervan. De VVD is groot voorstander van duurzame innovaties op energiegebied en ziet kansen om daarmee nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen.