Groene economie

De VVD staat voor een duurzame toekomst en ziet kansen in de koppeling van ecologie en economie.

De agro-industrie en de industrie in het Eemsdeltagebied zijn daar zeer geschikt voor. Het is belangrijk onderzoek en ontwikkelingen in deze groene chemie en technologie testimuleren. De VVD wil ruimte bieden aan een testomgeving in het Eemsdeltagebied, dat hiervoor bij uitstek de ruimte heeft.