Groen gas

De landbouw produceert duurzame elektriciteit via groen gas uit vergisting. Levering van dit gas direct in het gasnet verhoogt het rendement.

De VVD wil daarom de haalbaarheid van een ringleiding van groen gas naar een centrale plaats, een zogenaamde groen-gashub, onderzoeken. Met de vorming van een groen “bovengronds gasveld” kan het ondergrondsgasveld zoveel mogelijk worden ontzien.