Groningen op de kaart

De VVD vindt dat de promotie van Groningen nog strakker en uitdagender kan wordenopgezet.

Daartoe kan er samengewerkt worden met de vele zakelijke ambassadeurs die hetGroningse bedrijfsleven kent. Marketing Groningen kan rekenen op steun van de VVD.