Herindeling

Grotere gemeenten kunnen eigen inwoners op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied veel beter bedienen dan kleinere. Met een bestuur dat goed georganiseerd, professioneel en slagvaardig is, en compact en krachtig. Die gemeenten zijn beter met elkaar in evenwicht. Daarom is sterk lokaal bestuur belangrijk, en daarbij zijn gemeentegrenzen niet heilig.

Luchtfoto Holwierda

© Provincie Groningen

Grotere gemeenten kunnen meer verantwoordelijkheid en regie aan. Als de gemeenten sterker zijn, verandert de rol van de provincie. Die kan zich zo nóg beter concentreren op haar belangrijkste taken en meer ruimte en vertrouwen aan de gemeenten geven.

De VVD vind dat herindelingen van "onder" op, met voldoende steun en draagvlak, plaats moeten vinden.