Midden- en kleinbedrijf

De VVD steunt de motor van de economie en werkgelegenheid: het midden- en kleinbedrijf. Zij faciliteert personen en bedrijven die ambities hebben en verwelkomt bedrijven die zich in de provincie Groningen willen vestigen.

Initiatieven vanuit het bedrijfsleven die werkgelegenheid bieden op alle niveaus zijn meer dan welkom. Er worden veel opdrachten door de provincie in de markt gezet. Bij deze aanbestedingen worden allerlei criteria en eisen gesteld. Deze werpen een onevenredige hoge drempel opvoor het MKB, zodat veel opdrachten onbereikbaar zijn. De VVD wil dat de provincie in haar eigen aanbestedingsbeleid slechts minimale eisen stelt aan de aanbieders zodat zovee lmogelijk opdrachten binnen handbereik van het MKB komen.