Spoor

De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio. Goede wegen, vaarverbindingen, fietspaden, wandel- en ruiterpaden, entrein- en luchtvaartverbindingen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de recreatieve sector van onze economie en vormen daardoor een waarborg voor de welvaart in onze provincie. De VVD kijktdaarbij verder dan de provincie- en landsgrenzen en werkt nauw samen met andere provincies en Noord-Duitsland om de bereikbaarheid te vergroten.

Bij alle projecten gaan doorstroming, bereikbaarheid én veiligheid voor de VVD hand in hand, of het nu om bushokjes gaat, de belijning van provinciale wegen, rotondes, treinstations of de verlichting van fietspaden. Vanuit deze visie heeft de VVD de volgende ambities:

Het spoor

  • De VVD staat nog steeds voor een snelle treinverbinding met de Randstad, deze isessentieel voor de vestiging van bedrijven en de bereikbaarheid in het algemeen.
  • De provincie Groningen herbergt dé noordelijke logistieke voorziening voor overslag en vervoer van containers: Groningen Railpoort bij Veendam. Treinen moeten daar nu veel extra kilometers omrijden omdat de verbinding naar Duitsland niet effectief is. De zogenaamde Oostboog ontbreekt. De VVD wil met aanleg van een nieuw stuk spoor tussen Veendam en Scheemda/Winschoten een eind maken aan deze verspilling van energie en tijd zodat de containertreinen sneller naar Duitsland kunnen rijden. Dit zal een impuls vormen voor de regionale economie in deze kernzones.
  • De VVD is voorstander van de verdubbeling van de spoorlijn Zuidbroek-Nieuweschans en de lijn naar Stadskanaal en vindt tevens dat elektrificatie van de hele spoorlijn vanaf Groningen moet worden onderzocht.
  • De vele toeristen die naar Borkum gaan, zouden de veerboot ook per trein moeten kunnen bereiken. De VVD wil daarvoor vanuit de Eemshaven het spoor doortrekken naar de passagiersterminal. De goederenlijn moet geschikt worden gemaakt voorpersonenvervoer.