Opleiding, scholing, werk

De VVD koestert de aanwezigheid van opleidingscentra zoals de ROC’s en de kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het zijn economische motoren die werkgelegenheid bieden, ze zijn een stimulans voor de vestiging van bedrijven en instellingen en ze zetten met onderzoek Groningen (inter-)nationaal sterk op de kaart.

Laswerkzaamheden Lauwersoog

© Provincie Groningen

De VVD wil veel meer Groningers aan het werk krijgen door opleiding en arbeidsmarkt nog beter op elkaar af te stemmen.

Innovatie, vakmanschap en ondernemerschap zijn noodzakelijk om meer werk in de omgeving te creëren. De eisen die aan werknemers gesteld worden veranderen ook snel. Technisch onderwijs op alle niveaus is hier een goede voedingsbodem voor. Nieuwe technische vakscholen of stromingen die een aanvulling vormen op het onderwijs dat er al is in de provincie en die een antwoord geven op de eisen die gesteld worden aan de werknemers van morgen zijn welkom. Ook samenwerking met (nieuwe) bedrijfsscholen is een goede zaak. De provincie betaalt geen nieuwe onderwijsvormen, maar stimuleert samenwerking en zorgt voor actieve verbindingen tussen bedrijven en scholen. 

De verantwoordelijkheid voor de groep werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt ligt bij gemeenten en het rijk.