Omgevingsplan

De VVD is voorstander van een verordening, maar verschilt van mening met andere partijen wat een “provinciaal belang” is. De VVD wil de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij gemeenten leggen en vindt dat er nog teveel door de provincie in detail wordt gestuurd. De VVD staat daarom niet achter de verordening in de bestaande vorm.

Verordening

De VVD vindt dat de verordening geëvalueerd dient te worden. Er moet zoveel mogelijk ruimte voor ondernemers, gemeenten en inwoners te zijn.

Landschap

Groningen mag geen openluchtmuseum worden! Het Groninger landschap is ontstaan door eeuwenlang actief en economisch gebruik. De VVD wil dat voortzetten en wil geen dusdanige beperkingen van de mogelijkheden dat het landschap op slot gaat.