Regels en vergunningen

Ondernemers behoren zo min mogelijk geconfronteerd te worden met belastingen, regels,beperkingen en bestuurlijke- en administratieve rompslomp.

Provinciehuis in de herfst

© Provincie Groningen

Dit kan door de administratievelastendruk veroorzaakt door de provincie te meten en deze met minimaal 25% teverminderen, door onder andere:

  • vergunningen af te schaffen en deze te vervangen door algemeen geldende regelswaar bedrijven zich aan hebben te houden. De provincie kan dan eenvoudiger enmet minder administratieve rompslomp toezicht op de naleving van de regelshouden. Beleidregels dienen via internet beschikbaar te zijn.
  • formulieren die niet vanuit het omgevingsloket online beschikbaar zijn, digitaal aante bieden en de mogelijkheid te bieden de desbetreffende aanvraag via internet af tehandelen. De aanvrager moet zijn aanvraag via de website van de provincie kunnenvolgen.
  • bestaande vergunningen te ontdoen van overbodige en/of dubbele vragen.
  • het aanwijzen van een gedeputeerde ‘lastendruk’ die verantwoordelijk wordt voorde verlaging van de lastendruk met 25%.
  • regelluwe zones te maken overal waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld in deVeenkoloniën.