Wegen

De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio. Goede wegen, vaarverbindingen, fietspaden, wandel- en ruiterpaden, en trein- en luchtvaartverbindingen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de recreatieve sector van onze economie en vormen daardoor een waarborg voor de welvaart in onze provincie. De VVD kijkt daarbij verder dan de provincie- en landsgrenzen en werkt nauw samen met andere provincies en Noord-Duitsland om de bereikbaarheid te vergroten. Bij alle projecten gaan doorstroming, bereikbaarheid én veiligheid voor de VVD hand in hand, of het nu om bushokjes gaat, de belijning van provinciale wegen, rotondes, treinstations of de verlichting van fietspaden. Indien het de veiligheid of bereikbaarheid ten goede komt, is dit belangrijker dan groen. Vanuit deze visie heeft de VVD de volgende ambities:

Wegen

  • Voor wegen geldt dat de VVD voor een goede bereikbaarheid, vlotte doorstroming en veiligheid staat. Als dat mogelijk is, gaan wegen om dorpskernen heen en rotondes worden alleen daar aangelegd waar ze echt onvermijdelijk zijn.
  • De N33, van Assen naar Zuidbroek, wil de VVD met een klaverblad laten aansluiten op de A7.
  • Verdubbeling van de N33 tot aan de Eemshaven is nodig.
  • Een goede ontsluiting van het Westerkwartier.
  • Om de doorstroming te verbeteren wil de VVD de Groninger ringweg obstakelvrij maken, men kan dan ook zonder oponthoud van en naar Duitsland doorrijden.
  • De VVD wil de N361 die Noord-West Groningen ontsluit, verbeteren.
  • Op de N360 naar Delfzijl en Appingedam wil de VVD een betere doorstroming realiseren maar tevens onderzoeken of er via de zuidzijde van het Eemskanaal een snellere verbinding gemaakt kan worden met een goede aansluiting op de N33.
  • Nader onderzoek moet uitwijzen of verdere verdubbeling van de N366 noodzakelijk is. Het kan hier en daar noodzakelijk zijn in verband met der verkeersveiligheid om een aparte rijbaan voor langzaam- en landbouwverkeer aan te leggen.
  • De verkeersintensiteit van de Eemshavenweg geeft niet aan dat deze verdubbeld moet worden.

Extra rijstroken vergroten de bereikbaarheid in de provincie
Bij alle projecten gaan doorstroming, bereikbaarheid én veiligheid voor de VVD hand in hand, of het nu om bushokjes gaat, de belijning van provinciale wegen, rotondes, treinstations of de verlichting van fietspaden. Zeker op het platteland is bereikbaarheid, ook per auto, heel belangrijk. Extra rijstroken, soms voor landbouwverkeer, kunnen de veiligheid vergroten. Als daarvoor groenstroken moeten verdwijnen en het komt de veiligheid of bereikbaarheid ten goede, vindt de VVD dat geen probleem.