Verantwoordelijkheden

De VVD is van mening dat onderzocht kan gaan worden welke overheid een taak het besteen efficiëntste kan uitvoeren. Daar horen ook de taken van de waterschappen bij.

De VVD vindt dat de provincie zich teveel bemoeit met gemeentelijke zaken. Gemeenschappen mogen en moeten zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemenvoor hun eigen omgeving. Streek- en dorpsvisies horen mede aan de basis van het ruimtelijkbeleid van de gemeenten te liggen. Er is pas provinciaal beleid nodig als er duidelijk sprake isvan een provinciaal belang.