Vaarwegen en zeesluis

De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio. Goede wegen, vaarverbindingen, fietspaden, wandel- en ruiterpaden, entrein- en luchtvaartverbindingen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de recreatieve sector van onze economie en vormen daardoor een waarborg voor de welvaart in onze provincie. De VVD kijktdaarbij verder dan de provincie- en landsgrenzen en werkt nauw samen met andere provincies en Noord-Duitsland om de bereikbaarheid te vergroten. Bij alle projecten gaan doorstroming, bereikbaarheid én veiligheid voor de VVD hand in hand, of het nu om bushokjes gaat, de belijning van provinciale wegen, rotondes, treinstations of de verlichting van fietspaden. Vanuit deze visie heeft de VVD de volgende ambities:

Vaarwegen en zeesluis

  • De binnenvaart is een zeer duurzame wijze van vervoer. De grotere diepgang van binnenschepen vraagt soms om verdieping en verbreding van vaarwegen. De VVD vindt het belangrijk vaarwegen, zoals het Winschoterdiep en het Van Starkenborghkanaal, en de bijbehorende bruggen aan te passen aan de eisen van deze tijd.
  • Ook staat de VVD voor een versnelling van het internationale contract over het management van het scheepvaartverkeer in de Eems tussen Nederland en Duitsland. Als schepen te lang moeten wachten zullen ze de havens gaan vermijden. Dat vindt de VVD onverantwoord voor onze noordelijke economie en de goede band met de Duitse deelstaat Niedersachsen.
  • De VVD staat voor een goedkope en aantrekkelijke noordelijke vaarverbinding bij het Oldambtmeer en de verlenging van de zeesluis bij Delfzijl, die tweebaksduwvaart mogelijk maakt.