Lokaal energiebedrijf

Nieuwe energie, een provinciaal energiebedrijf? 

Er is een mix van energievormen nodig om betrouwbare en betaalbare energie op te wekken. Energiebesparing is daarbij heel belangrijk, zowel thuis als in de bedrijven. De provincie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technieken. Daarbij richten we ons op technieken die in potentie veel opleveren en het verschil kunnen maken. We staan open voor experimenten en houden een scherp oog op voldoende impact. De provincie maakt ruimte voor innovatie en faciliteert experimenten. Voor de VVD zijn feiten en samenhang daarbij belangrijk. De lange termijndoelen zijn leidend. De provincie bemoeit zich niet met de uitvoering, zoals het oprichten van een provinciaal energiebedrijf.