Woningbouw

Woningen in de Blauwe Stad

© Provincie Groningen

De woningmarkt in de provincie Groningen verschilt per regio en per gemeente. De Groninger VVD-Statenfractie vindt het belangrijk dat er in onze provincie voldoende woningen voor de toekomst beschikbaar zijn. Die huizen zullen aan nieuwe eisen moeten voldoen. Het is belangrijk dat de provincie samen met de gemeenten goed naar de behoefte op de markt kijkt en een mooie evenwichtige samenstelling nastreeft. Daarbij wordt er rekening gehouden met het landschappelijke karakter van de verschillende regio’s. De VVD vindt het ook heel gek als er in het buitengebied geen enkel huis gebouwd mag worden.

De realisatie en financiering van woningbouw moet in principe worden overgelaten aan private partijen. Financiering van woningbouw is voor de VVD in ieder geval geen taak van de provinciale overheid. De provincie houdt zich op het gebied van woningbouw enkel bezig met de ruimtelijke planning.

De VVD vindt niet dat de provincie gemeenten moet helpen bij de opvang van asielzoekers.