Intensieve Veehouderij

Meer ruimte voor boeren en dierenwelzijn
De boeren in ons land voorzien ons allemaal dag in, dag uit van voedsel. Niet alleen in Nederland maar in de hele wereld zorgen onze boeren ervoor dat mensen kunnen eten en leven. We eten nog steeds vlees met zijn allen en profiteren allemaal van de economische bijdrage van de veehouderij!  

Om te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn, moet de sector ook in staat zijn om deze investeringen terug te verdienen. Dit kan bijvoorbeeld door toe te staan om meer dieren te kunnen houden. Met subsidie zijn er een aantal voorbeelden geweest dat dit inderdaad kan en de VVD wil dat de sector ook op eigen benen kan innoveren in duurzaamheid en dierenwelzijn.

Boeren moeten dus de ruimte krijgen om hun onderneming lonend te houden. Hierdoor kunnen ze aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoen door de bevolking dagelijks van voedsel te voorzien, in binnen en buitenland. Ook kunnen ze hierdoor investeringen doen om te blijven innoveren.

De realiteit is dat de bevolking blijft groeien en er meer monden bijkomen om te voeden. Voor het maatschappelijk en economisch belang van Groningen en Nederland is het noodzakelijk dat we altijd blijven strijden en staan voor onze boeren!

Natuurbeheer door boeren, dat hoort erbij!
Groningen is een belangrijke agrarische provincie. Onze boeren beheren het landschap, cultuur en tradities. Ook recreatie en verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer horen bij het ondernemerschap van boeren. Dit mag van de VVD beloond worden. De VVD vindt dat de landbouw in Groningen haar prominente positie mag behouden en uitbouwen. Niet iedereen kan biologisch boeren, daar is eenvoudigweg te weinig grond voor. Boeren die hun bedrijven willen aanpassen aan de eisen van de tijd horen door de provincie goed geholpen te worden.