Wolven

Wolf welkom, mits er geen bedreiging is
De wolf is een beschermde soort in Europa. Er komen steeds meer wolven in Nederland. Ze kunnen schade veroorzaken. De schade moet vergoed worden. De VVD wil zorgvuldig omgaan met flora en fauna, maar is er wel voorstander van wanneer zich er levensbedreigende situaties voordoen, om tot afschot over te gaan.