Evenementen

VVD Formule 1 Assen

Bij grote evenementen is samenwerking met Drenthe en Friesland onmisbaar

De VVD ziet kunst, cultuur en erfgoed als de belangrijkste pijlers voor toerisme en wil de provincie Groningen beter en effectiever promoten en toegankelijk maken. De taak van de provincie is om activiteiten die het toerisme bevorderen, te stimuleren en mogelijk te maken.

Als de mogelijkheid bestaat om zeer grote evenementen naar de Provincie Groningen te halen of deze in noordelijke samenwerking met Drenthe en Friesland op te pakken, dan is het goed als de Provincie hier middelen voor beschikbaar stelt. Een dergelijk evenement moet dan wel onze provincie goed op de kaart zetten en revenuen moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan onze lokale ondernemers en inwoners.
De VVD heeft voor de komst van het WK-Wielrennen naar het Noorden gestemd en is een warm voorstander van de komst van de Formule 1 naar Assen.
 
Kunst en cultuur van waarde voor ons allemaal
Kunst en cultuur prikkelen, creëren nieuwe perspectieven en verbinden. De VVD vindt kunst en cultuur van waarde voor ons allemaal. De provincie gaat niet over de inhoud van het kunst- en cultuuraanbod, maar zorgt wel voor een brede toegankelijke basis voor alle Groningers. De VVD wil niet bezuinigen op dit gebied, maar vindt wel dat de gelden doelmatiger ingezet kunnen worden door het aantal subsidieregelingen te verminderen en één noordelijke kunstraad te creëren. Op deze manier gaat er uiteindelijk meer geld naar instellingen en gezelschappen.
 
Toerisme in Groningen omarmen
De VVD ziet de toeristische potentie van de provincie als een belangrijke basis om banen te creëren en Groningen positief op de kaart te zetten. Kunst, cultuur en ons erfgoed zijn daarbij wezenlijk. Onze historische plaatsen en het schitterende platteland beschouwen wij als veelal onontdekte parels. De provincie kan ondernemers met elkaar verbinden en behulpzaam zijn bij het beter op de kaart zetten van onze provincie aan de rand van het werelderfgoed de Wadden. 
Betere promotie en het inzetten van allerlei digitale mogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk. De internationale blik is wat de VVD betreft leidend.