Kunst en cultuur

De VVD ziet kunst, cultuur en erfgoed als de belangrijkste pijlers voor toerisme en wil de provincie Groningen beter en effectiever promoten en toegankelijk maken. De taak van de provincie is om activiteiten die het toerisme bevorderen, te stimuleren en mogelijk te maken.

Cultuur is van en voor alle Nederlanders. De VVD vindt het van belang dat de provincie zich zo neutraal mogelijk opstelt ten opzicht van cultuur en de inwoners de ruimte geeft om te bepalen wat wel en niet een kans verdient. De principiƫle keus om de Groningse identiteit te benadrukken laten wij dan ook over aan onze inwoners.

Met betrekking tot de Groningse taal is de VVD trots op de Groninger dialecten en de regionale cultuur. We koesteren dit immateriƫle erfgoed en zijn bereid om onderzoek en de organisatie van activiteiten tot behoud van deze traditie tot op zekere hoogte te ondersteunen. De provincie voert geen actieve taalpolitiek: de Groninger dialecten en de regionale cultuur vormen uiteindelijk een levende traditie waar de Groningers op hun eigen wijze al dan niet zelf vorm aan geven.