Gaswinning

NAM locaties in de provincie Groningen.jpg

© Provincie Groningen

Goed overleg met minister over gaswinning blijft noodzakelijk

Op 31 maart 2018 nam Minister Eric Wiebes het historische besluit de gaswinning in Groningen definitief zo snel als mogelijk stop te zetten. Daartoe worden overeenkomsten met de landen om ons heen verbroken, de export wordt zo stop gezet. Er komt een stikstoffabriek om import gas geschikt te maken. Er wordt gas gewonnen uit de talloze kleine velden. Ook wordt er door de industrie enorm bezuinigd op gas en er volgen nog talloze kleinere maatregelen. Binnen 4 jaar gaat de gaswinning uit het Groninger veld daardoor van ongeveer 20 miljard kuub naar 5 miljard kuub per jaar zodat de veiligheid met grote stappen vooruit gaat en de schade door bevingen wordt tegen gegaan. Goed overleg met het Ministerie blijft nodig. Het is fijn dat provincie en Rijk op dezelfde koers zitten: gaswinning zo snel mogelijk stop zetten. Gesprekken onderling blijven altijd nodig, het is niet aan te raden en niet meer nodig dat overheden elkaar permanent voor de rechter dagen.