Versterking

Dorpshuis Leermens

Vaart maken met versterking en vernieuwing

Er zijn grote stappen gemaakt om zowel schade als versterking anders en beter aan te pakken. Omdat de gaswinning wordt stopgezet en de risico’s snel naar beneden gaan, zijn er in overeenstemming met de regio Groningen nieuwe manieren van beoordeling, afhandeling van schade en beoordeling van versterking ingezet. Deze lopen nog niet altijd in het gewenste tempo. Het is belangrijk om steeds goed contact en overleg met het Ministerie van EZK te houden zodat de echt vaart komt in de aanpak van de maatregelen.