Kleine Kernen

Betrokkenheid inwoner kleine kernen zeer belangrijk

In kleine kernen op het platteland is samenhang heel belangrijk. De betrokkenheid van inwoners bij hun directe omgeving en de onderlinge verhoudingen spelen daarbij een belangrijke rol. De overheid kan bijdragen via de gemeentes, die hebben dit als belangrijke taak. Ook de provincie draagt soms bij aan de leefbaarheid in kleine kernen via een aantal projecten. Extra geld daarvoor kan uit het budget van het Nationaal Programma Groningen komen, waarbij inzet en betrokkenheid van inwoners door de VVD belangrijk wordt gevonden.