Ring Zuid en Ring West

Westelijke ringweg

© Provincie Groningen

De vertraging bij de aanleg van de zuidelijke ringweg is slecht voor het imago van Groningen en slecht voor onze economie.

De zuidelijke ringweg moet goed en zo snel mogelijk worden aangelegd waarbij alles op alles wordt gezet om de overlast te beperken voor inwoners en bedrijven.

De VVD heeft bedongen dat zo nodig extra maatregelen in de wijken worden genomen om de doorstroming te bevorderen. De vertraging zorgt ook voor een latere aanpak van de westelijke ringweg. Deze aanpak blijft op de agenda staan.

De VVD wil dat er gekeken wordt of we alvast stappen kunnen zetten en ondertussen de huidige westelijke ring kunnen voorzien van een groene golf om de doorstroming te verbeteren.

De VVD wil een betere ontsluiting tussen Zuidhorn en Leek in het Westerkwartierbetrekken bij nieuwe plannen voor de westelijke ring.