Nieuw perspectief voor de provincie Groningen

Luchtfoto Holwierda

© Provincie Groningen

Nieuw perspectief voor de provincie Groningen
Een VVD-motie over het maken van een ‘visie’ op nieuw perspectief voor de provincie is in 2017 unaniem aangenomen. Deze motie is de basis voor het Nationaal Programma Groningen. De VVD wil dat het nationaal programma zo goed mogelijk aansluit op de versterking.

Dit NPG is een mooie bron om de stads- en dorpsvernieuwing vorm te gaan geven. De VVD vindt dat de provincie haar verantwoordelijkheid nú moet nemen. Die moet, in overleg met gemeentes, bestaande plannen en dorpsvisies op elkaar afstemmen en een gebiedsvisie ontwikkelen waarbij inwoners en digitale hulpmiddelen vanzelfsprekend worden betrokken.

Ons doel is een provincie die klaar is voor de toekomst, er beter uitziet en waar het goed werken en wonen is. Een voorbeeldprovincie! Huizen die niet meer voldoen aan de eisen van de toekomst herstellen we zo min mogelijk. In plaats daarvan gaan we vernieuwen en met corporaties in overleg over kwaliteit van wonen en indien nodig over sloop. Voorzieningen moeten goed, modern, bereikbaar en aantrekkelijk zijn en blijven. Dat betekent niet alle voorzieningen in elke kern behouden. We halen weg wat moet, en bouwen vernieuwend terug, misschien zelfs op andere plaatsen.