Noordelijk landsdeel

Drie noordelijke provincies kunnen één landsdeel worden


Door sterkere grotere gemeentes en provincies die zich op kerntaken richten, ontstaat er ruimte voor intensievere samenwerking in het Noorden. De drie noordelijke provincies zijn in samenhang een grotere speler bij het behartigen van de belangen bij het Rijk. Krachtige eenduidige visies zijn daarbij belangrijk. De VVD wil daarom de samenwerking met Drenthe en Friesland verder intensiveren. Noordelijke samenwerking brengt ook veranderingen met zich mee. Het noorden wordt krachtiger en gezien als eenheid. Op termijn kan daardoor één groot noordelijk landsdeel ontstaan.