Infrastructuur

Behoud en ontwikkel Groningen Airport Eelde 
Groningen Airport Eelde is in Noord-Nederland een belangrijke luchthaven. De luchthaven hoort bij een aantrekkelijke vestigingsklimaat zowel voor bedrijven als de inwoners. Een regionale luchthaven maakt tal van ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld in de toeristische sector. De VVD ziet GAE als een publieke basisvoorziening en belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. We ondersteunen van harte de ingezette richting van de ontwikkeling van de luchthaven. We zien kansen voor de verdere ontwikkeling en innovaties op het gebied van drones: de onbemande luchtvaart. Dit stimuleren we. De zogenaamde “hubfunctie” waardoor je snel op allerlei plaatsen in de wereld kunt komen, is een ontwikkeling die goed en stabiel moet worden opgezet. De exploitatie van de luchthaven is uiteraard geen zaak van de provincie.  

Selectief investeren in snelle fietspaden
De VVD vindt een goede en juiste infrastructuur van wezenlijk belang voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke regio. Goede wegen, vaarverbindingen, fietspaden, wandel- en ruiterpaden, en trein- en luchtvaartverbindingen zijn essentieel voor de ontwikkeling en de aantrekkelijkheid van de provincie. De recreatieve sector heeft er groot belang bij. Voor het toerisme zijn goede verbindingen heel belangrijk. Een toerist kiest zelf of hij zich per auto, (bak-)fiets of boot verplaatst. Snelle fietspaden op hoofdroutes zijn belangrijk, zeker met het toenemend aantal elektrische fietsen. Ook recreatief fietsen op toeristische routes is een mooie manier om het Groninger landschap te verkennen. De VVD is voor het in kaart brengen van de écht noodzakelijke investeringen op deze beide terreinen. 

Plattelandsvervoer beter aansluiten op de behoeftes
Vervoer per auto, fiets, bus en trein kan nog beter op elkaar worden afgestemd. De VVD vindt dat de vraag leidend moet zijn, en dat we kunnen experimenteren met zelfrijdend vervoer, elektrificatie, batterijen en waterstof als brandstof. Het busvervoer op de drukke lijnen is succesvol. Op het platteland is het gebruik van de bus soms te laag. Wij pleiten voor een slimmere en effectieve aanpak van het plattelandsvervoer. We willen nieuwe creatieve concepten stimuleren die beter aansluiten op de behoeftes van Groningers en die, als het kan, minder kosten.