Verkiezingsprogramma 2019-2023

De provincie Groningen is letterlijk en figuurlijk in beweging. Er zijn grote uitdagingen en er valt veel werk te verrichten. Daarvoor is er een krachtig en eensgezind provinciebestuur nodig. Een bestuur met goede lijnen naar ‘Den Haag’. Een bestuur met slimme realistische, goed uitvoerbare en betaalbare plannen voor alle inwoners. 

Dít zijn de plannen van de Groninger VVD-Statenfractie voor een liberale en ondernemende provincie. Bij het maken van deze mooie plannen voor de toekomst in onze provincie zijn veel verschillende VVD-leden, inwoners, ondernemers en experts betrokken. Gewone mensen die actief zijn op verschillende terreinen in de Groninger samenleving. Gewone mensen die ideeën hebben hoe we de provincie veiliger, ondernemender en beter bereikbaar kunnen maken. Uiteindelijk hebben de leden van de VVD dit programma vastgesteld.