Jelmer Hiemstra


Portefeuille

  • Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer
  • Ruimtelijke Ordening
  • Cultuur
  • Zorg en Welzijn
  • Leefbaarheid
  • Wonen
  • Inclusiviteit