• Statenleden willen beter geïnformeerd worden over gasdossier

  24 januari − Als Provinciale Staten haar controlerende taak goed uit wil kunnen voeren in het gasdossier, dan moeten de Statenleden beter geïnformeerd worden over de bestuurlijke aansturing. Tot die conclusie komen meerdere fracties in de Staten. Lees verder

 • VVD: Kunstraad voor het Noorden is goed voor de cultuursector

  © Laura Dijkstra - Statenlid ...

  18 januari − VVD: Kunstraad voor het Noorden is goed voor de cultuursector Lees verder

 • Samenwerken maakt sterker

  © VVD Statenfractie

  15 januari − Samenwerken maakt sterker - nieuwjaarsbijeenkomst VVD Groningen Lees verder

 • VVD-statenfractie: geen overbodige regels voor het bedrijfsleven

  13 december − Vandaag spraken we in de Statenvergadering op verzoek van de Partij van de Dieren over het stellen van aanvullende regelgeving bij de vergunningverlening aan Kolencentrale RWE. Lees verder

 • Kleinere gasvelden kunnen Groningen redden

  16 november − De VVD ziet volop kansen voor innovaties op het gebied van energietransitie waarmee de aardbevingsregio versterkt kan worden. Maar tegelijkertijd wil de VVD de ogen niet sluiten voor het feit dat Groningen voorlopig niet 100 procent op groene energie kan draaien. Daarom moet ook gekeken worden naar de exploitatie van kleine gasvelden op zee, zoals het veld dat recent op de Noordzee boven Schiermonnikoog werd ontdekt. Lees verder

 • Het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst”

  10 oktober − Het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” Lees verder

 • VVD over proef waterstofbus Provincie Groningen: ‘stop met deze omslachtige aanpak’

  02 augustus − De Statenfractie van de VVD Groningen heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de waterstofbussen van Qbuzz alleen aan de andere kant van Nederland kunnen worden bijgetankt. Statenlid en woordvoerder OV Laura Dijkstra: ‘een waterstofbus vervoeren op een oplegger om deze 250 kilometer verderop te kunnen bijtanken is net als water naar de zee dragen, een zinloze bezigheid.' Lees verder

 • Algemene Politieke Beschouwingen: Een nieuw perspectief voor Groningen

  13 juli − ,,Deze algemene beschouwingen zijn een mid-term review voor het College’’, zegt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD. Wulfse concludeert dat er een hoog prijskaartje hangt aan eensgezindheid binnen het College en dat er nog steeds behoefte is aan een brede toekomstvisie voor de toekomst van Groningen. De oproep aan het College om deze visie te ontwikkelen kon rekenen op unanieme steun van de Staten. Lees verder

 • VVD: Sneller handelen om landbouwschade door duiven te beperken

  08 juli − De VVD Statenfractie wil dat het College van Gedeputeerde Staten voortaan sneller en eenvoudiger maatregelen kan nemen om schade aan landbouwgewassen door duiven te beperken. De duiven eten en vertrappen de gewassen, ‘’het landschap dat ze achterlaten lijkt op een platgelopen festivalterrein’’, zegt Statenlid Matthijs Oosterhuis. Lees verder

 • Club van 100 - Hamlet: Blijspel in één bedrijf

  08 juli − Op 3 juli waren wij samen met anderen te gast op het bedrijf van de familie Ten Have - Mellema in Beerta. Er worden speciale varkens gefokt, o.a. graan en lupine verbouwd en er vindt biovergisting plaats. Lees verder

 • Jaarrekening: ‘De cijfers kloppen, maar volgend jaar moet het beter’

  06 juli − Ondanks een aantal slordigheden en onvolkomenheden stemt de VVD in met de Jaarrekening van 2016, ‘want de cijfers kloppen’, zegt Nico Bakker, statenlid. De VVD waarschuwt echter dat het volgend jaar beter moet: ‘’De accountant soms een flink aantal kritiekpunten op - meer dan nodig en meer dan in andere jaren’’. Lees verder

 • Werkbezoek BioMCN

  27 juni − Samen met raadsleden uit Veendam, Stadskanaal en Groningen heeft de fractie een werkbezoek gebracht aan BioMCN in Delfzijl. Het bedrijf produceert jaarlijks 450.000 ton biomethanol, een groene transportbrandstof die gebruikt wordt als alternatief voor benzinemotoren. Lees verder

 • VVD vraagt Mark Rutte om Lex Specialis

  19 juni − Na afloop van het bezoek van de Premier aan het aardbevingsgebied heeft de voorzitter van de VVD Statenfractie Mirjam Wulfse aan Mark Rutte het eerste exemplaar overhandigd van het boekje ‘Groningen Geeft Gas’. Dat was na een indringende bespreking op het Provinciehuis, waarbij ook wethouder Joost van Keulen, Sabine Koebrugge en Nico Bakker aanschoven. In die bespreking werd nadrukkelijk gesproken over een Lex Specialis. Lees verder

 • VVD Groningen krijgt Club van 100

  12 juni − De Groningse VVD werkt op dit moment hard aan de oprichting van een eigen Club van 100. Een actief en effectief netwerk voor liberale politici en ondernemers, die wonen en/of werken in de provincie Groningen. Een netwerk op het snijvlak van politiek, maatschappij en onderneming. VVD-wethouder Jaap Borg is voorzitter en Arno Rutte, Betty de Boer, Joost van Keulen en Mirjam Wulfse zitten in de raad van Advies. 
Zie ook: www.clubvanhonderdgroningen.nl Lees verder

 • VVD voorstander van speciale wet voor Groningen

  31 mei − In 2014 heeft college van Gedeputeerde Staten in Groningen, destijds bestaand uit PvdA, VVD, D66 en CU al aangegeven een speciale wet voor de provincie Groningen nodig te vinden. Misschien liep dat college voor de troepen uit en is het nu wél de juiste tijd om spijkers met koppen te slaan. De grote herinrichtingsopgave, noodzaakt tot overkoepelende maatregelen. Vandaag pleit voormalig gedeputeerde Henk Bleker opnieuw voor een dergelijke wet, tot genoegen van de VVD. De VVD-Statenfractie is nog steeds voorstander van zo'n Lex Specialis en vindt dat het meer dan ooit nodig is daarmee de regie in Groningen neer te leggen. Lees verder

 • Pittig debat tussen gedeputeerde Eikenaar en VVD

  28 mei − Boekt college überhaupt wel succes in de stuurgroep van de Nationaal Coördinator? 
Die vraag stond centraal voor de VVD-fractie bij het debat over de tiltmeters in de Commissie Ruimte. Lees verder

 • "Noordelijke samenwerking, er kan wel een tandje bij"

  20 mei − Op een bijeenkomst van de VVD-afdelingen en fracties uit Drenthe, Friesland en Groningen heeft fractievoorzitter Mirjam Wulfse een warm pleidooi gehouden voor een korte- en langetermijnagenda voor het Noorden. Lees verder

 • Twijfel fracties D66 en PvdA in Stad over steun vliegveld Eelde is verbazingwekkend

  19 mei − De VVD-Statenfractie heeft het college bevraagd over het onverwachte bericht dat zowel de PvdA als D66 fracties in de stad ineens bedenkingen hebben over een bijdrage aan Groningen Airport Eelde. Lees verder

 • Zit er vervuilde grond onder de COA gebouwen in Ter Apel?

  18 mei − De VVD heeft met belangstelling en toenemende zorg geluisterd naar een aantal zieke insprekers, die op het COA terrein in Ter Apel werken of werkten. Ze zijn ten einde raad en overtuigd dat hun ziektes te maken hebben met resten vervuilde grond op het voormalige NAVO terrein. Lees verder

 • Statenleden trekken gezamenlijk op voor spoedig herstel Friesenbrücke

  12 mei − Op vrijdag 12 mei 2017 kwamen vertegenwoordigers uit Provinciale Staten van Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân en vertegenwoordigers van de Landtag Niedersachsen (parlement Nedersaksen) bijeen in het provinciehuis in Groningen. Naar aanleiding van een gesprek over grensoverschrijdende infrastructuur hebben de aanwezige Statenleden een gezamenlijk statement opgesteld. Het statement richt zich op de Duitse parlementariërs uit Niedersaksen die binnenkort het herstel van de kapotte Friesenbrücke bij Weener bespreken. Lees verder