• Pittig debat tussen gedeputeerde Eikenaar en VVD

  28 mei − Boekt college überhaupt wel succes in de stuurgroep van de Nationaal Coördinator? 
Die vraag stond centraal voor de VVD-fractie bij het debat over de tiltmeters in de Commissie Ruimte. Lees verder

 • "Noordelijke samenwerking, er kan wel een tandje bij"

  20 mei − Op een bijeenkomst van de VVD-afdelingen en fracties uit Drenthe, Friesland en Groningen heeft fractievoorzitter Mirjam Wulfse een warm pleidooi gehouden voor een korte- en langetermijnagenda voor het Noorden. Lees verder

 • Twijfel fracties D66 en PvdA in Stad over steun vliegveld Eelde is verbazingwekkend

  19 mei − De VVD-Statenfractie heeft het college bevraagd over het onverwachte bericht dat zowel de PvdA als D66 fracties in de stad ineens bedenkingen hebben over een bijdrage aan Groningen Airport Eelde. Lees verder

 • Zit er vervuilde grond onder de COA gebouwen in Ter Apel?

  18 mei − De VVD heeft met belangstelling en toenemende zorg geluisterd naar een aantal zieke insprekers, die op het COA terrein in Ter Apel werken of werkten. Ze zijn ten einde raad en overtuigd dat hun ziektes te maken hebben met resten vervuilde grond op het voormalige NAVO terrein. Lees verder

 • Statenleden trekken gezamenlijk op voor spoedig herstel Friesenbrücke

  12 mei − Op vrijdag 12 mei 2017 kwamen vertegenwoordigers uit Provinciale Staten van Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân en vertegenwoordigers van de Landtag Niedersachsen (parlement Nedersaksen) bijeen in het provinciehuis in Groningen. Naar aanleiding van een gesprek over grensoverschrijdende infrastructuur hebben de aanwezige Statenleden een gezamenlijk statement opgesteld. Het statement richt zich op de Duitse parlementariërs uit Niedersaksen die binnenkort het herstel van de kapotte Friesenbrücke bij Weener bespreken. Lees verder

 • Eensgezind werken aan toekomstplan voor provincie Groningen

  24 april − Alle partijen moeten terug aan de onderhandelingstafel van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Een gezamenlijke en eensgezinde aanpak van alle betrokken partijen is nodig om tot een plan te komen voor de toekomst van de provincie. Dat zegt fractievoorzitter van de VVD-Statenfractie Mirjam Wulfse. De VVD dient daarom een motie in om alle partijen weer aan tafel te krijgen. Lees verder

 • VVD tevreden met plannen voor Eemsdeltagebied, maar vraagt aandacht voor balans tussen economie en leefbaarheid

  24 april − De VVD-fractie is tevreden met de nieuwe structuurvisie voor het Eemsdeltagebied. Tegerlijkertijd maakt de fractie zich in toenemende mate zorgen over de balans tussen economie en leefbaarheid in de provincie. Om Groningen aantrekkelijk te houden voor inwoners en ondernemers is de fractie voornemens om bij de voorjaarsnota het plan voor een Provinciaal ontwikkelfonds in te dienen. Lees verder

 • VVD bij met extra verlaging gaswinning

  18 april − De VVD-Statenfractie in Groningen is blij met het besluit van minister Kamp om de gaswinning verder te verlagen. De minister verlaagt de gaswinning vanaf 1 oktober van 24 miljard kuub per jaar naar 21,6 miljard kuub. Kamp gaat hiermee verder dan hetgeen het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) eerder vandaag adviseerde. Lees verder

 • VVD steunt conclusies en aanbevelingen Onderzoeksraad

  30 maart − De regering moet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) overnemen. Dat zegt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD-Statenfractie in Groningen, naar aanleiding van het onderzoek dat door de OVV is uitgevoerd naar de aardbevingsproblemen in Groningen. Lees verder

 • Voorkom preventief toezicht en breng begroting op orde

  22 maart − De VVD wil dat het College van Gedeputeerde staten structureel geld uittrekt voor het onderhoud van provinciale infrastructuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken oordeelde eerder dat de begroting van de provincie op dit punt tekortschiet. Als het aan de VVD ligt worden de aanbevelingen van het ministerie overgenomen. Lees verder

 • VVD: pak geur- en geluidsoverlast aan met ontwikkelingsfonds

  19 februari − De VVD-Statenfractie wil dat het College van Gedeputeerde Staten werk maakt van een fonds voor bedrijven die teveel overlast veroorzaken voor de omwonenden. Met dit bedrijvenontwikkelingsfonds moet de hinder van omwonenden worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door een fabriek uit een woonwijk te halen. Lees verder

 • Voortgang Groninger Ganzenakkoord

  12 februari − Op woensdag 15 januari bespreken Provinciale Staten op initiatief van de VVD de voortgang van het Groninger Ganzenakkoord. De VVD deelt de zorgen van veel landbouwers over het grote aantal ganzen in de provincie. Ganzen komen af op de waterrijke natuur in Groningen en veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen. Het Groninger Ganzenakkoord is bedoeld om dit probleem aan te pakken. Lees verder

 • VVD stemt in met herindeling, geen schoonheidsprijs voor het proces

  03 februari − De VVD steunt de plannen voor de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, maar is kritisch over het verloop van het proces. Lees verder

 • Waarom de VVD fractie niet gaat demonstreren

  02 februari − De fractie vindt dat demonstreren, protesteren en in bussen naar Den Haag gaan een effectieve manier van aandacht vragen kán zijn, mits goed ingezet, door de juiste mensen op het juiste moment. Ieder mens is er vrij in en daar staan wij als fractie ook vierkant achter. Het is een belangrijk recht. Lees verder

 • VVD ziet niets in verplicht anoniem solliciteren

  02 februari − Werkgevers moeten zelf kunnen kiezen op welke wijze ze personeel aannemen. De VVD stemt daarom niet in met een voorstel dat de provincie verplicht om personeel aan te nemen via een anonieme sollicitatieprocedure. Lees verder

 • VVD: Maximaal inspannen voor toekomst Pattje

  20 december − VVD: Maximaal inspannen voor toekomst Pattje Lees verder

 • VVD: Uitruil Groningen Airport Eelde ongehoord!

  15 december − De VVD-fractie van de provincie Groningen staat positief tegenover de voorgenomen investeringen in Groningen Airport Eelde. Een goedlopende luchthaven is van groot belang voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze regio. De VVD is niet te spreken over de uitruil waarmee de steun van GroenLinks en SP zijn gekocht. Lees verder

 • Rijksbijdrage voor baggeren Westgat

  08 december − Het Rijk zal een bijdrage leveren in de kosten voor het baggeren van het Westgat. De Tweede Kamer steunde dinsdag een motie van VVD-kamerlid Betty de Boer die de minister hiertoe verzoekt. Lees verder

 • Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie

  23 november − Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie Lees verder

 • VVD nu ook landelijk: geen nieuwe windparken erbij

  22 november − Als het aan de VVD ligt komen er op land geen nieuwe windparken bij. Dit standpunt is mede op initiatief van de Groningse Statenfractie opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lees verder