Op werkbezoek bij Cosun Beet Company

Lijsttrekker Mirjam Wulfse was met Kamerlid Thom van Campen en fractievoorzitter Erik Jan Bennema op werkbezoek bij Cosun Beet Company. Er zijn goede gesprekken gevoerd over het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de kansen van biogas in de energietransitie en de uitdagingen voor coöperaties in de gebiedsprocessen.