Willemijn over Ondermijning

Voorzitter,

Iedereen is het er denk ik wel erover eens dat ondermijning, een bedreiging is voor onze rechtstaat. Bij de provincie Groningen gaat er veel geld naar verschillende subsidieregelingen Om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies tegen te gaan, hanteert de provincie bepaalde regels en procedures. Dit om te verkomen dat er misbruik van deze gelden kan worden gemaakt.

Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld criminele actieviteiten ondersteunt is er de Wet Bibob. Deze wet is van toepassing op overheidsbeslissingen, zoals vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Op grond van deze wet kan de provincie bijvoorbeeld een vergunning weigeren of intrekken als er een vermoeden is dat de vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten.

De provincie is van mening dat ze voor de opgave staat om beleid te formulieren voor optreden regen ondermijnende criminele activiteiten, binnen de bevoegdheden die ze heeft. De provincie heeft de ambitie om de Wet Bibob breder te gaan toepassen. Naast de onderzoeken die worden gedaan bij de aanvragen van vergunningen en subsidies wil de provincie een uitbreiding van de standaard Bibob onderzoeken. En GS ziet het als haar opgave en ambitie om haar wettelijke taken te intensiveren. En heeft als doel om een regionale bestuurlijke aanpak van ondermijning en weerbare overheid in Groningen tot stand te brengen.

Maar gaan we door we door extra bureaucratie daar wel de criminelen meepakken? Vaak zijn het de verhalen van bijvoorbeeld een boer die in de schulden zit en met zijn rug tegen de muur staat, die dan zijn schuur verhuurd aan criminelen. Zouden we niet meer inzetten om deze situaties te voorkomen?

De VVD zou liever zien dat er meer geld gaat naar de politie om zo ondermijning aan te pakken. Onze fractie is van mening dat Ondermijning een aantasting is van de democratische rechtstaat, wat bestreden moet worden. Ik denk dat de meeste van ons hier aanwezig geschroken is van het rapport van Van der Torre en Tops. En dat wij hier misschien wel te naïef zijn. Dat ondermijning moet worden aangepakt staat als een paal boven water, maar wij zien hier voornamelijk een taak weggelegd voor de gemeentes.

Wij moeten als provincie de gemeentes hierin onder steunen en eventueel verbinden. Een uitbreiding van de taken van de provincie lijkt ons dan ook niet wenselijk, wel ondersteunen wij de regionale aanpak om zo een weerbare overheid tot stand te brengen