Statenleden trekken gezamenlijk op voor spoedig herstel Friesenbrücke

Op vrijdag 12 mei 2017 kwamen vertegenwoordigers uit Provinciale Staten van Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân en vertegenwoordigers van de Landtag Niedersachsen (parlement Nedersaksen) bijeen in het provinciehuis in Groningen. Naar aanleiding van een gesprek over grensoverschrijdende infrastructuur hebben de aanwezige Statenleden een gezamenlijk statement opgesteld. Het statement richt zich op de Duitse parlementariërs uit Niedersaksen die binnenkort het herstel van de kapotte Friesenbrücke bij Weener bespreken.

In het statement wordt verwezen naar het belang van grensoverschrijdende samenwerking om een goede spoorverbinding tussen Nederland en Duitsland te behouden. "Wij hopen op een besluit waarmee de kwaliteit van de spoorverbinding en de dienstregeling verbeterd wordt na het herstel van de brug, dat zou het beste resultaat zijn", zegt Statenlid Laura Dijkstra (VVD). In het statement wordt eveneens verwezen naar de brief die Gedeputeerde Gräper naar de Duitse Minister en Staatssecretaris heeft gestuurd. Daarin staat ze dat het herstellen van de brug in ieder geval niet zou mogen leiden tot een verslechtering van de huidige mogelijkheden voor grensoverschrijdend spoorvervoer en er baat is bij een snelle beslissing om gereserveerde middelen (a 17 miljoen euro) voor de spoorverbetering niet te verliezen. Stieneke van der Graaf (CU) beaamt dat een spoedig herstel van de grensoverschrijdende spoorverbinding van groot belang is voor de regio".

Het belang van een dringende oproep aan de Duitse collega's werd door de aanwezige statenleden onderschreven, waardoor een gezamenlijk statement tot stand is gekomen. Statenlid Robert de Wit (CDA) reageert opgetogen: "ik ben blij dat er gezamenlijk wordt opgetrokken om de Friesebrücke zo snel mogelijk te herstellen. Dat is in het belang van de regionale economie en onze inwoners".


Statement opgesteld en ondertekend door:

Christiaan Serbanescu (SP)

Romke Visser (PvdA)

Robert de Wit (CDA)

Laura Dijkstra (VVD)

Stieneke van der Graaf (CU)

Hendri Meendering (GL)

Ton van Kesteren (PVV)


Zet cookies aan om de video te tonen.