Zit er vervuilde grond onder de COA gebouwen in Ter Apel?

De VVD heeft met belangstelling en toenemende zorg geluisterd naar een aantal zieke insprekers, die op het COA terrein in Ter Apel werken of werkten. Ze zijn ten einde raad en overtuigd dat hun ziektes te maken hebben met resten vervuilde grond op het voormalige NAVO terrein.

Statenleden Nico Bakker en Mirjam Wulfse hebben gedeputeerde Nienke Homan een flink aantal vragen gesteld. De fractie dringt erop aan dat de provincie initiatief toont om nader onderzoek te bewerkstelligen.

Uit eerder onderzoek van de provincie (o.a. eind jaren negentig) bleek dat er giftige stoffen in de grond en de sloten aanwezig waren, maar dat deze stoffen geen acuut gevaar of risico 's vormden op korte termijn. De VVD vraagt zich af wat er gebeurt op de lange termijn, wat als je jaar in jaar uit blootgesteld wordt aan deze stoffen? "Het gevaar kan niet acuut zijn, maar permanente blootstelling is iets heel anders. Daar horen we het college niet over. De provincie wijst iedere verantwoordelijkheid af en de SP wijst direct naar de staatssecretaris als opperbaas van het Centraal Orgaan Asielzoekers ( COA) . Als de provincie verantwoordelijk was in de tijd dat de giftige stoffen ontdekt zijn en ze zijn niet afgevoerd, hoe verantwoordelijk is de provincie dan na jaren nog? " vroeg Mirjam Wulfse de gedeputeerde. Het college voelt deze verantwoordelijkheid niet en wil alleen het COA aansporen tot actie over te gaan. 

Op 31 mei is er een vervolgdebat in de Statenvergadering.