"Noordelijke samenwerking, er kan wel een tandje bij"

Op een bijeenkomst van de VVD-afdelingen en fracties uit Drenthe, Friesland en Groningen heeft fractievoorzitter Mirjam Wulfse een warm pleidooi gehouden voor een korte- en langetermijnagenda voor het Noorden.

Wulfse gaf bij de bespreking van de provinciale onderwerpen aan dat er steeds meer gemeentes moties aannemen om geen gas meer te willen laten winnen uit kleine velden. Als de winning uit kleine velden stopt, heeft dat mogelijk grote gevolgen voor het Groninger veld.

De VVD fractie provincie Groningen wil niet tornen aan lokale en regionale democratie maar met dit voorbeeld duidelijk maken dat het nodig is over dít onderwerp en energie in bredere zin in ieder geval in het noorden nadrukkelijk met elkaar te overleggen. "Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de infrastructuur, wegen, spoor maar ook Groningen Airport Eelde”, zegt Wulfse. Zo zijn er meer onderwerpen waarbij we elkaar nodig hebben, of één provincie de andere twee nodig heeft.

Volgens de Groningse fractie is het voor het hele noorden nu meer dan noodzakelijk samen op te trekken. " Als wij een rol van betekenis willen spelen en meer voor elkaar willen krijgen samen met "Den Haag" is eenheid en gezamenlijk optrekken een vereiste. Dat betekent dat je groter moet denken dan je eigen belang”, aldus de fractievoorzitter. Dan wordt je echt een Topdutch-regio”. Het pleidooi werd door de meeste aanwezigen met een warm applaus ontvangen. De fractie zal in het eerst volgende noordelijke "VVD Marumoverleg" in juni samen met de partners beginnen met het in kaart brengen van geschikte onderwerpen.