Pittig debat tussen gedeputeerde Eikenaar en VVD

Boekt college überhaupt wel succes in de stuurgroep van de Nationaal Coördinator? 
Die vraag stond centraal voor de VVD-fractie bij het debat over de tiltmeters in de Commissie Ruimte.

Wat is het geval? In december 2016 is er in de Staten van Groningen een motie aangenomen die het college opdraagt te zorgen voor tiltmeters in de provincie. Tiltmeters meten meer varianten en verplaatsingen bij bevingen dan de meters van TNO die in het gebied zijn geplaatst.

In de commissie werd gevraagd waarom de meters er nog niet zijn. Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf aan dat er een onderzoek naar die meters plaatsvindt. Statenlid Mirjam Wulfse vroeg de gedeputeerde hierop wat hij eigenlijk heeft ingebracht bij de stuurgroep van de Nationaal coördinator over de tiltmeters en waarom hij akkoord is gegaan met een onderzoek.

Tot stomme verbazing van de fractie vertelde Eikenaar dat hij het niet in die stuurgroep heeft ingebracht, maar dit waarschijnlijk in een 'bilateraaltje' met Hans Alders heeft besproken. De VVD was verbijsterd en vroeg de gedeputeerde hoe hij zaken wil verbeteren als hij op deze wijze werkt. De gedeputeerde is van mening dat de staten hem maar moesten laten besturen, want hij strijdt immers voor de goede zaak.....

Aanstaande woensdag wordt het debat op verzoek van VVD, PVV en Groninger Belang in de staten vervolgd. ‘Maak werk van tiltmeters bevingsregio’  (DVHN, 26 mei 2017)