VVD vraagt Mark Rutte om Lex Specialis

Na afloop van het bezoek van de Premier aan het aardbevingsgebied heeft de voorzitter van de VVD Statenfractie Mirjam Wulfse aan Mark Rutte het eerste exemplaar overhandigd van het boekje ‘Groningen Geeft Gas’. Dat was na een indringende bespreking op het Provinciehuis, waarbij ook wethouder Joost van Keulen, Sabine Koebrugge en Nico Bakker aanschoven. In die bespreking werd nadrukkelijk gesproken over een Lex Specialis.

Onnodige beperkingen

Volgens Mirjam Wulfse is de Provincie en niet het Rijk de aangewezen bestuurslaag om de aardgas-problematiek aan te pakken. Een speciale wet is daarbij noodzakelijk, om het vertrouwen en het rechtszekerheidsgevoel van de inwoners te herstellen. De Lex Specialis is niet het enige onderwerp dat ter tafel kwam. Er werd ook nadrukkelijk gevraagd om het opheffen van onnodige beperkingen, waardoor momenteel alle nieuwbouw in de Provincie op slot zit.

 

Energietransitie

In het boekje ‘Groningen Geeft Gas’ geven verschillende Groninger VVD-ers een liberale kijk op de toekomst van de gaswinning. Het vlugschrift is in zoverre uniek, dat het zich niet alleen beperkt tot de bevingsproblematiek en de schade die daar het gevolg van is. Daar waar mogelijk wordt van de crisis ook een kans gemaakt. Door, bijvoorbeeld, vergroening versneld door te voeren, de energietransitie van gas naar waterstof te stimuleren, energieneutraal en aardbevingsveilig te gaan bouwen en de Groninger economie flexibeler te maken.

 

Samenhangend plan

Zet cookies aan om de video te tonen.