Jaarrekening: ‘De cijfers kloppen, maar volgend jaar moet het beter’

Ondanks een aantal slordigheden en onvolkomenheden stemt de VVD in met de Jaarrekening van 2016, ‘want de cijfers kloppen’, zegt Nico Bakker, statenlid. De VVD waarschuwt echter dat het volgend jaar beter moet: ‘’De accountant soms een flink aantal kritiekpunten op - meer dan nodig en meer dan in andere jaren’’.

Afwijkingen
De VVD vindt het zorgelijk dat het College in veel gevallen geen zicht heeft op wat er met provinciale subsidies gebeurt. ‘De accountant merkt op dat er zich aanzienlijke afwijkingen voordoen, met name ten aanzien van subsidieregelingen. Hij adviseert om beter te controleren wat er met uitgezette middelen gebeurt’, zegt Bakker, die wil dat het advies van de accountant wordt opgevolgd.

 

Dichtslibben van wegen
De jaarrekening gaat ook over de prestaties. Uit de prestatie-indicatoren blijkt dat op steeds meer provinciale wegen sprake is van negatieve capaciteitsproblemen. ‘’De wegen slibben dicht. Het College denkt dit op te lossen door te investeren in het openbaar vervoer en fietssnelwegen. Dat is in onze ogen te kort door de bocht’, stelt Bakker. De VVD vraagt het College verkeerskundig onderzoek te laten doen naar het terugdringen van de capaciteitsproblemen op de wegen, waarbij ook het investeren in asfalt een mogelijkheid is.
 

Overboekingen
Ten slotte wijst Bakker op de hoge bedragen die worden overgeboekt naar volgende jaren. Deze bedragen zijn fors hoger dan in voorgaande jaren. Bakker: ‘’Het gaat om bijna 25 miljoen Euro, 5,2% van de begroting. Wij vinden dat er een opdracht richting college moet om tot minder overboekingen en meer resultaat te komen’’.