Algemene Politieke Beschouwingen: Een nieuw perspectief voor Groningen

,,Deze algemene beschouwingen zijn een mid-term review voor het College’’, zegt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD. Wulfse concludeert dat er een hoog prijskaartje hangt aan eensgezindheid binnen het College en dat er nog steeds behoefte is aan een brede toekomstvisie voor de toekomst van Groningen. De oproep aan het College om deze visie te ontwikkelen kon rekenen op unanieme steun van de Staten.

Wulfse begint haar betoog met een compliment aan het College. ‘’De afgelopen jaren hebben wij kritisch gereageerd op plannen waarvoor u geen financiële dekking had. We zien dat u inmiddels onze richting op beweegt. U bent tot inzicht gekomen dat sparen voor de toekomst nodig is. Dat is te prijzen’’. 

Nieuw perspectief

De VVD wijst op de grote uitdagingen waar de provincie voor staat. Zo hebben we te maken met bevingsschade, krimp en de transitie naar duurzame energie. Het ontbreekt het College aan een samenhangende en overkoepelend plan over de wijze waarop we met die uitdagingen om moeten gaan. 

,,Wij hebben de motivatie en de beste papieren om als energieprovincie aan de weg te timmeren en in the lead te komen. Dit vereist een overkoepelend en breedgedragen plan voor de toekomst van onze provincie: Hoe willen we dat Groningen er over tien jaar uit ziet en hoe willen we dat bereiken?’’, aldus Wulfse. 

De motie met de titel ‘Nieuw Perspectief’ die de VVD indiende, waarin het College wordt opgeroepen om samen met gemeentes, inwoners en de NCG te werken aan een breed herinrichtingsplan voor de provincie is unaniem aangenomen. 

 Groningen Airport Eelde

De VVD stemt definitief in met de investering in Groningen Airport Eelde. Want, zo stelt Wulfse, ‘’als we daadwerkelijk een TopDutch-regio willen zijn moeten we onze luchthaven behouden, koesteren en verder ontwikkelen’’. De liberalen verzetten zich echter tegen het compensatiepakket waarmee de steun van collegepartijen SP, Groenlinks en D66 wordt gekocht. 

,,Zonde van het geld. De SP, GroenLinks en D66 steunen de investeringsplannen voor de luchthaven niet. Hun verzet wordt vervolgens voor zo’n tien miljoen euro afgekocht. De ontwikkeling in Groningen Airport kost de belastingbetaler hierdoor het dubbele. Onnodig, want ook zonder die partijen is er een meerderheid voor de plannen. Het voorkomen van verdeeldheid binnen het College is blijkbaar belangrijker dan zuinig omspringen met overheidsgeld.’’