VVD-statenfractie: geen overbodige regels voor het bedrijfsleven

Vandaag spraken we in de Statenvergadering op verzoek van de Partij van de Dieren over het stellen van aanvullende regelgeving bij de vergunningverlening aan Kolencentrale RWE. Deze partij wil de RWE een extra onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de uitstoot van Biomassa voor de omgeving. Klinkt heel nobel, maar het getuigt van een onbetrouwbare overheid om aan het einde van het vergunningsverleningstraject aanvullende regels te stellen, stelt Statenlid Laura Dijkstra. “Continuïteit en zekerheid zijn van groot belang voor het bedrijfsleven en zijn voor de VVD-Statenfractie leidend.”  

Er werd, los van de vergunningverlening, ook opgeroepen tot extra onderzoek naar de gevolgen van de bijstook van biomassa voor de omgeving. De VVD-Statenfractie vindt het van belang dat alle feiten boven tafel komen, maar we moeten ook realistisch zijn. Toestemmen met een dergelijk onderzoek zou teveel vragen van ons provinciaal orgaan. We hebben niet de middelen en de macht om zo’n groot en grensoverschrijdend onderzoek uit te laten voeren. Bovendien hebben de uitkomsten van zo’n onderzoek geen rechtskracht en kunnen zij niet worden meegenomen in de vergunning aan Kolencentrale RWE. Het verzamelen van informatie en kennis is voor toekomstig beleid uiteraard van groot belang. Daarom zullen we onderzoek naar dit onderwerp op nationaal niveau steunen.

Overig nieuws: ‘Nederland stapt naar Europees Hof om tol personenauto’s Duitsland.’ 


In 2014 startte Gedeputeerde Boumans de stickeractie ‘Halts Mout’. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en stapt Nederland naar de Europese rechter om een uitspraak over het Duitse beleid te vragen. De VVD-Statenfractie ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt op een uitspraak die het speelveld in Europa weer gelijk trekt. Dat bevordert de (grensoverschrijdende) economie, samenwerking en arbeidsmarkt.