VVD: Kunstraad voor het Noorden is goed voor de cultuursector

Een Kunstraad voor het hele Noorden (i.p.v. alleen voor Groningen) kan op grote schaal efficiënter werken en meer kennis en expertise in huis halen om haar adviserende rol nog beter uit te kunnen voeren’. Dat stelt Laura Dijkstra, statenlid voor de VVD in Groningen in reactie op het evaluatierapport over de Kunstraad dat onlangs is uitgekomen. ‘Een opschaling kan goed zijn voor de kwaliteit van onafhankelijk advies over de hele cultuursector in het Noorden’.

 De Kunstraad, een zelfstandige stichting die de gemeente en de provincie Groningen adviseert over welke culturele instellingen in aanmerking komen voor subsidie, heeft als hoofdtaak het stimuleren van het culturele klimaat in Groningen. ‘Een unieke positie die we moeten koesteren en waar we, met wat aanpassingen,  als het complete Noorden profijt van kunnen hebben’, aldus Dijkstra. ‘Door het instellen van één Noordelijke Kunstraad, krijgt dit orgaan meer body en slagkracht en kan zij zich nog beter toeleggen op de taak waarvoor zij oorspronkelijk in het leven geroepen is:  de onafhankelijke toetsing van artistiek inhoudelijke kwaliteit. De Kunstraad wordt door de opschaling in staat gesteld de kennis en expertise in huis te halen om de gehele culturele infrastructuur te monitoren en te evalueren’.

 Dijkstra is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling niet alleen goed is voor de continuïteit en kwaliteit van de advisering, maar daarnaast ook een gunstig effect kan hebben op het culturele veld in net Noorden. ‘De aantrekkingskracht voor dit gebied kan zo vergroot worden.  ‘Dit is (wat de VVD betreft) van groot belang!’