Samenwerken maakt sterker

Tijdens de VVD nieuwjaarsbijeenkomst van de Statenfractie op 14 januari jl. in het Groningse Haren, riep fractievoorzitter Mirjam Wulfse de noorderlingen op om grootscheeps in te zetten op samenwerking.

Wulfse vergeleek daarbij een effectieve samenwerking  met een mierenkolonie:  'Wij hebben zulke prachtige grote uitdagingen dat we als superorganisme moeten gaan samenwerken om deze uitdagingen goed aan te kunnen gaan. Ieder individu werkt nu met eigen kracht en naar eigen vermogen. We vormen een bonte verzameling met goede bedoelingen en al die kracht en inspanning kun je bij elkaar optellen.  Het is echter nog beter om als een soort mierenkolonie te gaan functioneren.  We moeten elkaars doel kennen, informatie delen en doelen realiseren, bijdragen aan elkaars doelen, elkaars krachten benutten en het gezamenlijke belang altijd voorop stellen, daartoe roep ik u op. Als we daartoe in staat zijn, kunnen we in het noorden echt voorop lopen en onze regio up-to-date, aantrekkelijk en hypermodern maken. Net zoals bij de mieren zijn we samenwerkend vele malen sterker dan alle individuele inzetten bij elkaar opgeteld'.

De VVD ziet in het noorden enorm veel kansen om dé koploper van de moderne economie te worden. De combinatie van krimp, economische uitdagingen, ontsluiting van de Randstad, herinrichting van een deel van Groningen en de veranderende energievoorziening geven het noorden de kans enorm grote stappen te maken. De eigen regie is daarbij van groot belang; we kunnen best zonder heel veel van de huidige bureaucratie. 

Het pleidooi van Wulfse werd ondersteund door gastspreker Alfred Welink (voorzitter VNO NCW ) die de politiek opriep het ondernemerschap meer aan het roer te laten. 'Niet de bureaucratische oplossingen brengen ons vooruit, maar de inventiviteit en eigen kracht in onze provincies moet leidend zijn'.
Gastspreker Aaldrik Haijer van Water and Energysolutions hield een prikkelend betoog over data, feiten en luisteren en rekende voor dat het heel goed mogelijk is om snel van het gas los te komen. 'Het is ook heel betaalbaar en absoluut een reëel verhaal. Op de ingewikkelde vragen over opslag van bijvoorbeeld windenergie, verspreiding van elektriciteit en terugverdientijd zijn goede antwoorden' vertelde Haijer. 'Het is zeker mogelijk om binnen enkele jaren van het gas af te zijn'. 

Mirjam Wulfse beaamt dat dit niet alleen voor het noorden, maar ook voor Nederland een belangrijk streven en hoopvol gegeven is. 'We moeten terug naar de eigen regie, naar ondernemerschap en volop inzetten op een gasloze toekomst, dat zijn de hoofdthema’s van onze inzet', aldus de gedreven fractievoorzitter na afloop van de nieuwjaarsbijeenkomst.