VVD wil onderzoek naar snellere vermindering aardgas.

De VVD-fractie in Provinciale Staten vindt dat de provincie Groningen zelf veel meer kan betekenen in de vermindering van aardgas.

Er zijn al veel lokale initiatieven zoals het opwekken van elektriciteit met kleine windmolens en zonneparken. Maar dat vindt de VVD niet genoeg. “Om echt grote stappen te maken is er veel meer nodig”, zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse. ‘We kunnen een voorbeeld nemen aan Limburg. Daar is een serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de provincie zelf heeft, en er is bekeken wat er technisch mogelijk en haalbaar is”.

We willen dat de provincie Groningen een zelfde onderzoek laat uitvoeren. De VVD vindt dat Groningen met de alternatieven voor het aardgas de energieprovincie van Nederland moet blijven.

Dit zijn onze schriftelijke vragen aan het College:

  1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het bericht?


  1. Heeft u overleg met de provincie Limburg of met andere provincies over dit onderwerp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat komt er uit deze overleggen?


  1. Hoever is de provincie  Groningen met het in kaart brengen van de mogelijke alternatieven voor aardgas?


  1. Is er een vergelijkbaar technisch onderzoek gestart? Zo nee, waarom niet? Zo ja: Welke gegevens zijn daarover beschikbaar? Zijn deze als open data beschikbaar? 


  1. Is er ook een handelingsperspectief, vergelijkbaar met dat van Limburg opgesteld? Zo ja, welke mogelijkheden heeft de provincie? Zo nee, wanneer wordt dit in kaart gebracht?


  1. Indien de provincie Groningen nog geen strategie heeft op dit vlak, zijn er dan plannen om deze zo spoedig mogelijk te ontwikkelen, zoals in Limburg? Zo ja, hoe staat het hiermee? Zo nee, waarom niet?

En hier is de link naar het Limburgse onderzoek:

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2018/februari/limburgse/